Volejbal‎ > ‎

Pravidla

Pravidla volejbalového turnaje pořádaného ZO OSŽ Vrchlabí

Pro pořádání volejbalového turnaje platí pravidla FIVB v českém překladu na stránkách CVF s těmito místními úpravami:

1.      Presence družstev (hráčů)

1.1.   Každé družstvo musí mít minimálně 6 hráčů, v případě dohody všech kapitánů min 5 hráčů; maximální počet není omezen.

1.2.   Družstva se prezentují přímo na hřišti v den turnaje, příp. prostřednictvím webových stránek ZO.

1.3.   Jednotlivci se prezentují nejpozději 15 min před konáním turnaje u pořadatelů a budou následně po dohodě kapitánů týmů přiřazeni do jednotlivých družstev.

2.      Hra

2.1.   Set vyhrává družstvo, které první dosáhne 25 bodů.

2.2.   Utkání vyhrává družstvo, které vyhrálo dva sety (2:0 nebo 2:1).

2.3.   Losování je prováděno hodem mincí – výherce si volí buď stranu, nebo míč.

2.4.   K chybám v postavení se nepřihlíží.

2.5.   K chybám v pořadí postupu se nepřihlíží, pouze podávající hráči musí dodržet pořadí (povoleny změny v příjmu míče).

2.6.   Při přeletu se míč smí dotknout sítě.

2.7.   Míč zahraný do sítě může být znovu zahrán avšak v rámci povolených tří odbití družstvem.

2.8.   K chybám při útočném úderu se nepřihlíží.

2.9.   Střídání hráčů není omezeno.

3.      Ostatní

3.1.   Utkání rozhoduje kapitán nehrajícího družstva dle předem daného pořadí.

3.2.   Spory rozhoduje hlavní pořadatel spolu s rozhodčím utkání